Meer kinderopvang afgenomen dan aangevraagd? Belastingdienst betaalt niet automatisch na!

Na signalen hierover nam Brancheorganisatie Kinderopvang contact op met de Belastingdienst. Uit contact met de Belastingdienst blijkt dat als uit de gegevens van de jaarlijkse gegevensaanlevering van de kinderopvangorganisatie/gastouderbureau blijkt dat de ouder meer kinderopvang heeft afgenomen dan aangevraagd, dit niet automatisch leidt tot een nabetaling van kinderopvangtoeslag.

Dit betekent dat wanneer een ouder 105 uren heeft afgenomen en ook recht heeft op kinderopvangtoeslag voor deze uren, maar voor 95 uren kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, de ouder haar aanvraag zelf moet aanpassen. Volgens de Belastingdienst heeft dit te maken met de gewerkte urennorm (140% van de gewerkte uren KDV en 70% van de gewerkte uren voor BSO). De Belastingdienst gaat hierbij vanuit dat de ouder zelf in zijn of haar aanvraag voor kinderopvangtoeslag hiermee rekening houdt.

Advies voor ouders

Advies aan ouders is om zo snel mogelijk de aanvraag (eventueel met terugwerkende kracht waar mogelijk) voor kinderopvangtoeslag aan te passen, als uren anders zijn dan aangevraagd.

Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2015 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld

Uw kind gaat vanaf 10 april 2015 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2015 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bereken uw kinderopvangtoeslag voor 2015

Maak een proefberekening om te zien of uw kinderopvangtoeslag verandert.