Inleiding

Sinds 2010 zijn er speciale opleidingsroutes geweest voor gastouders, waaronder de extraneusroute ofwel diplomaroute. Inmiddels zijn de eisen aan de opleidingen in het mbo gewijzigd alsook de bekostiging van het mbo-onderwijs. Hierdoor zijn de kosten van de extraneusroute (diplomaroute) voor gastouders verdubbeld. Dit heeft tot gevolg dat er slechts twee aanbieders zijn van de diplomaroute voor gastouder, nl. ROC Rivor (www.rivordiplomaroute.nl) en ROC Landstede (www.landstedembo.nl ). Beide organisaties stellen als voorwaarde tot toelating pedagogische ervaring en beheersing van de Nederlandse taal (op niveau 2F). De kosten van de diplomaroute bij ROC Rivor zijn €860. De diplomaroute kost bij ROC Landstede €1032,50.

Achtergrond

De huidige opleiding gastouder is gebaseerd op de kwalificatie Helpende Zorg en Welzijn. Als gevolg van aangescherpte eisen heeft het mbo beperkte mogelijkheden om verkorte of versnelde opleidingsroutes aan te bieden. Een minimum aan lessen (contacturen) is voorgeschreven waardoor het financieel niet meer aantrekkelijk is om een verkorte opleiding aan te bieden. Daarnaast wordt een diplomaroute niet meer bekostigd door OCW. Hierdoor komen de kosten volledig bij de deelnemer te liggen.

15-09-2015

Het kabinet heeft op Prinsjesdag alle plannen voor de begroting 2016 formeel gepresenteerd.

Belangrijk voor kinderopvang: 290 miljoen euro extra voor kinderopvangtoeslag en 60 miljoen voor voorschoolse voorzieningen. Daarnaast profiteren werkende ouders van nog een aantal andere vormen van lastenverlichtingen.

Het kabinetsplan is een goede impuls voor het noodzakelijke herstel van onze sector. Naar verwachting komen er meer dan 7.000 banen in de kinderopvang bij.

Verhoging kinderopvangtoeslag: alle ouders profiteren

Het kabinet trekt in totaal 290 miljoen euro extra budget uit voor de kinderopvangtoeslag. Hoofdpunten van het kabinetsplan zijn: – Alle ouders met kinderopvangtoeslag profiteren van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016. – Voor zowel het eerste kind als voor het tweede en volgende kinderen wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93 procent voor het eerste kind en 94 procent voor tweede en volgende kinderen. – Voor ouders met een verzamelinkomen van anderhalf keer modaal en twee kinderen die drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang gaan, dalen de kosten van kinderopvang met 56 euro per maand. Als diezelfde ouders twee kinderen hebben die drie dagen naar de dagopvang gaan, dan dalen de kosten van kinderopvang met 108 euro per maand. Het besluit van het kabinet is nog een concept besluit. Een besluit over de toeslag dient aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Een formeel besluit van de minister wordt voor oktober verwacht.