Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het definitieve besluit kinderopvangtoeslag gepubliceerd. In dit besluit zijn de intensivering van de kinderopvangtoeslag van 290 miljoen euro en de indexering van de maximum uurtarieven (circa 16 miljoen euro) verwerkt. Voor volgend jaar zijn de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag als volgt vastgesteld:

Dagopvang: € 6,89
Buitenschoolse opvang: € 6,42
Gastouderopvang: € 5,52