Met de Kinderopvangvergelijker van het Nibud kunnen ouders het verschil in de hoogte van de kinderopvangtoeslag voor 2013 vergelijken met 2012. Nu uit de begroting voor 2013 blijkt dat de bezuinigingen op de kinderopvang niet worden teruggedraaid, weten ouders waar ze aan toe zijn.

Ouders die ook in 2013 gebruik willen maken van kinderopvang moeten gegevens invullen van (beide) inkomens. Daarnaast is het nodig om de maandelijkse kosten van de kinderopvang (gemiddeld) in te vullen en het (gemiddelde) uurtarief van de kinderopvang. Zowel de kosten van het gebruik van opvang in een kindcentrum als bij de gastouderopvang kan worden berekend.

Werkgeversvergoeding
De vergelijker gaat ervan uit dat het inkomen in 2013 gelijk is aan 2012, maar houdt wel rekening met de gemiddelde loonstijging. Er wordt van uitgegaan dat de opgegeven uren gelden voor beide partners (vanwege de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren). Ook is de berekening inclusief de werkgeversvergoeding die in 2013 33,3 procent van het totaalbedrag bedraagt.

Ouders op Twitter
Als alle gegevens zijn ingevuld, krijgt de ouder een overzicht van de totale kosten aan kinderopvang in 2012 en wat het wordt in 2013, de hoogte van de kindertoeslag van 2013 en wat er onderaan de streep overblijft als eigen bijdrage aan de kinderopvang. Op Twitter melden verschillende ouders dat de kosten hen meevallen, zoals deze moeder: ‘2013 lijkt béter dan 2012? blij!’ en ‘Hier een paar tientjes, ook omdat zoon straks volledig naar gastouder gaat ipv ook kinderopvang’.

Via onderstaande link kunt u zelf uw vergelijking maken:

http://www.nibud.nl/inkomsten/tegemoetkomingen-voor-ouders/kinderopvang-2013.html

Maximum uurprijs

De maximaal te vergoeden uurprijzen voor 2013 worden als volgt.

Maximum uurprijs

2012

2013

Dagopvang

€ 6,36

€ 6,46

Buitenschoolse opvang

€ 5,93

€ 6,02

Gastouderopvang

€ 5,09

€ 5,17

De bedragen voor 2013 zijn opgenomen in de Begroting 2013 van het ministerie van SZW die met Prinsjesdag is gepubliceerd. Het ministerie van SZW dient nog wel een besluit te publiceren waarmee deze prijzen formeel door de minister van SZW worden vastgesteld. Dat zal naar verwachting in oktober gebeuren.

Het percentage van 1,55% volgt uit de wettelijke systematiek. Hierin zijn de verwachtingen van het Centraal Planbureau uit het voorjaar van 2012, voor de ontwikkeling van loonkosten en prijzen in het jaar 2013 verwerkt. Mogelijk sluit deze indexering niet geheel aan bij uw eigen situatie.

Voorjaar 2013 wordt bezien of die verwachtingen juist waren. Als blijkt dat de verwachtingen voor 2013 afwijken van die van voorjaar 2012, dan bepaalt de wettelijke systematiek dat de indexering achteraf wordt gecorrigeerd. Dat kan opwaarts zijn maar ook neerwaarts. Dit wordt dan verwerkt in de indexering van de uurprijzen per 1 januari 2014.