Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft drastische bezuinigingen in de kinderopvang aangekondigd voor 2012. KinderRijk en vele andere kinderopvangorganisaties maar ook de FNV maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van deze plannen.
Zo wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat ouders werken en wordt de kinderopvangtoeslag voor de hoogste inkomens beperkt. Daarnaast worden de maximum uurprijzen bevroren en gaat fraude strenger aangepakt worden.

 

Koppeling kinderopvangtoeslag en gewerkte uren
De kinderopvangtoeslag is bedoeld om de arbeidsdeelname van ouders met kinderen te bevorderen. Bij de berekening van de toeslag wordt echter niet gekeken naar het aantal uren dat ouders werken, maar naar het inkomen. Het kabinet wil dat veranderen. Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag daarom gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders.
Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan.

Beperking kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag wordt verlaagd. Het kabinet wil ouders met lage inkomens zoveel mogelijk ontzien. De beperking van de toeslag gaat met name gelden voor de hoogste inkomens. Zo wordt de kinderopvangtoeslag voor het tweede en volgende kind voor deze inkomensgroep versneld afgebouwd. Per 2012 gaan gezinnen met een minimuminkomen met twee kinderen die twee dagen in de week gebruik maken van dagopvang € 22,00 per maand meer betalen. Ouders met een inkomen van 3,5 keer modaal gaan € 99,00 per maand meer betalen.

Klik hier voor de kinderopvangtoeslagtabel 2012 (let op: deze tabel is exclusief het werkgeversdeel van 33,33%)

Niet indexeren maximum uurtarieven
De maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag worden in 2012 niet geïndexeerd. De maximum uurprijzen voor 2012 zijn:
Kinderdagopvang € 6,36
Buitenschoolse opvang € 5,93
Gastouderopvang € 5,09

Fraude kinderopvangtoeslag strenger aanpakken
Het kabinet wil fraude met de kinderopvangtoeslag strenger aanpakken. Dit schrikt fraudeurs af en houdt de kinderopvang betaalbaar. Vanaf 2012 komen er extra maatregelen tegen fraude met de kinderopvangtoeslag:

  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen wordt beperkt.
  • Gastouders die geen andere inkomsten hebben dan inkomsten uit de gastouderopvang, hebben vanaf 2012 geen recht meer op toeslag.
  • Momenteel kunnen ouders per kind 230 uur per maand declareren per soort kinderopvang. Dit wordt 230 uur voor alle soorten kinderopvang samen.
  • Sommige ouders weten niet voor welke uren aan kinderopvang zij toeslag kunnen aanvragen. Instellingen voor kinderopvang moeten ouders hierover gaan voorlichten.
  • De boetes bij misbruik van de kinderopvangtoeslag worden hoger. De boete kan oplopen tot 100% van het terug te betalen bedrag.

Vanaf 2013 kunnen ouders ook worden beboet als ze niet op tijd aan de Belastingdienst doorgeven dat hun kind minder uren naar de kinderopvang gaat.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag is te lezen op de website van de Rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang